Đóng

Chuyên Mục Khác

01/08/2018

Biên bản, nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018

Kính mời quý cổ đông tải tài liệu theo đường link sau:

  1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018
  2. Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018
Chuyên Mục Khác Related