Đóng

Lịch sử hình thành và phát triển

Lịch sử hình thành và phát triển

Giới thiệu chung về Tổng Công ty

Tiền thân của Công ty Dệt may Gia Định là Xí nghiệp Dệt số 3. Đến năm 1992 được thành lập Công ty Dệt may Gia Định theo Quyết định số 190/QĐ-UB ngày 09/12/1992 của Uy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 09/12/2005. Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 6231/QĐ –UBND về việc tổ chức lại Công ty Dệt may Gia Định hoạt động theo mô hình Công ty Mẹ – Công ty Con, gồm có 15 công ty, trong đó Công ty Dệt may Gia Định là công ty mẹ 100% vốn nhà nước (2 công ty con, 12 công ty liên kết, liên doanh). Đến ngày 15/11/2006, Công ty đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4106000320.

Ngày 20/12/2006, Ủy ban nhân dân Thành phố đã có công văn số 9472/UBND –CNN xác định loại hình Công ty Dệt may Gia Định tương đương với loại hình Tổng công ty.

Ngày 09/9/2010, Công ty được chuyển đổi sang Công ty TNHH Một thành viên Dệt may Gia Định (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH MTV, mã số 0300744507, cấp ngày 09/9/2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư).

Ngày 05/5/2014, Công ty TNHH MTV Dệt may Gia Định được cổ phần hóa theo Quyết định số 2137/QĐ-UBND ngày 05/5/2014 của UBND TP.HCM).    

Ngày 05/8/2016, Công ty TNHH MTV Dệt may Gia Định được chính thức chuyển đổi sang Công ty cổ phần Dệt may Gia Định theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (công ty cổ phần), mã số 0300744507, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 05/8/2016 (Đăng lý lần đầu ngày 09/9/2010).

Một số thông tin về Công ty cổ phần Dệt may Gia Định

Địa chỉ trụ sở chính: Số 10-12-14-16, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (84-028) 38214302

Fax : (84-028) 38216794

Website: www.giditexco.com.vn

Chủ tịch Hội đồng quản trị: ĐOÀN VĂN SƠN

Tổng giám đốc: LÊ HÙNG

 

 

 

Ngành, nghề kinh doanh

STT

Tên ngành

Mã ngành

 1

Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục).

Chi tiết: Công nghiệp dệt, công nghiệp may.

 1322

 2

Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép.

Chi tiết: Mua bán sản phẩm ngành dệt may. 

 4641

3

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.

Chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị ngành dệt may.

4659

4

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.

Chi tiết: Mua bán nguyên liệu, vật tư ngành dệt may.

4669

5

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.

Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng. Thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp-khu dân cư

4290

6

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Chi tiết: Kinh doanh kho bãi, nhà xưởng, căn hộ. Cho thuê văn phòng ( chỉ thực hiện đối với những dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt). Kinh doanh bất động sản.

6810

7

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.

Chi tiết: Đại lý kinh doanh xăng dầu, bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.

4661

8

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu.

Chi tiết: Dịch vụ thương mại. Môi giới thương mại.

7490

9

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.

Chi tiết: Kinh doanh nhà hàng (Không kinh doanh tại trụ sở).

5610

10

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày.

Chi tiết: Kinh doanh khách sạn (Không kinh doanh tại trụ sở).

5510

11

Hoạt động thiết kế chuyên dụng.

Chi tiết: Trang trí nội thất.

7410

12

Giáo dục nghề nghiệp.

Chi tiết: Đào tạo nghề.

8532