Đóng

Nhà máy trực thuộc

Nhà máy trực thuộc

Nhà máy Tân Phú

Địa chỉ Xưởng 1: 64/1 Luỹ Bán Bích,Phường Tân Thới Hoà, Quận Tân Phú TPHCM

Địa chỉ Xưởng 2: 86 Lũy Bán Bích,Phường Tân Thới Hoà, Quận Tân Phú TPHCM

Điện thoại (08) 39 618 357

 

Nhà Máy 189

Địa chỉ: 189 Phan Văn Trị, phường 14, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Điện thoại:

 

Nhà Máy Lê Minh Xuân

Địa chỉ:

Điện thoại: