Đóng

Liên hệ

Thông tin liên hệ

Công Ty Cổ Phần Dệt May Gia Định

Địa chỉ: 10-12-14-16 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Nguyễn Thái Bình – Quận 1 – TP.Hồ Chí Minh

Số điện thoại: (84-8) 3.8214302

Fax: (84-8) 3.8216794

Email:  info@giditexco.com.vn

Website: www.giditexco.com.vn